فرهنگِ واژه‌هایِ پارسی @etymological_dictionary

هَمه #عالَم، تَن‌سْت و #ایران دِل نیست گوینده زین قیاس، خِجل چون‌که #ایران دلِ زمین باشد #دل زِ #تَن بِهْ بُوَد، یَقین باشد . . #ایران #بزرگ #فرهنگی

13.1k Followers 6.3k Following 752 Posts

199 Followers