مسعود @masoodilbeygi

خدا چرا کسی دوستم نداره من که واسه کسی بدی نکردم بس چرا رو زمین غریبم چرا چرا؟؟؟؟؟

299 Followers 2.4k Following 33 Posts