An Phương 🦀 (@letsplaymakeup)

July 2019

Dạo này xem Người ấy là ai quá nhiều rồi xong nhìn tấm hình này trong đầu bà thím auto đặt capshun là “người ấy là anh” trời ơi thật không thể tin được i’m cooler than that mà... 😰~

994 Likes

More Users