Nguyen Cao Ky Duyen (@kyduyen1311)

July 2019

Salad phải ăn 2 đĩa mới chịu cơ ❤️ Vlog 3 sắp tới Duyên sẽ làm vlog về việc giảm cân của Duyên trong thời gian vừa qua như thế nào. Mọi người cùng đón chờ hen, đừng giục Duyên nhé 🤣🤣🤣 #Dmind #kyduyenwears #Ddiet

996 Likes

More Users