Bahareh Rahnama (@baharehrahnamaoriginal)

last month

نهم آبان سالروز تولد مامانمه ، زنی که مفهوم و معنی “ زن باران “ رو مدیون وجود پر برکت و پر مهر اون هستم ،زنی که بهم یاد داد شجاعت و زن بودن هیچ تنافری با هم نداره، بهم یاد داد استقلال برای یک زن چقدر احساس امنیت میاره،تشویقم کرد و هر بار خسته شدم با همون نگاه معنی دارش طوری خجالت زده ام کرد که چاره ای نداشتم جز بلند شدن،تکوندن خاک و دوباره راه افتادن،وقتی بهم میکه خوشم میاد که با قدرت کاری رو که فکر میکنی درسته انجام میدی تو دلم قند آب میشه و هیچ جایزه و سیمرغ و اسکاری قدر تحسین این زن منو به شوق نمیاره،همون جور که وقتی ازم راضی نیست میدونم حتما یک اشکالی در حرکت و مسیرم بوده،مامان قوی و درجه یک و آبان ماهی من که همه خاطرات کودکی ام پر از حضور پر برکت تو برای همه اقوام و اطرافیانه زنده باشی و سایه ات سبز و مانا... پی نوشت: هرچقدر هم ساده لوحانه به نظر بیاد باز هم نمیشه معنی و مفهوم ماه های سال رو ندیده گرفت، آبان برای من ماه عجیبیه کلی از آدم های تاثیر گذار عمرم آبان ماهی هستن ،خواهر برادر دوقلوم که امروز تولدشونه مامانم که پریشب بود و همسرم که آخرای ابانه!برای من که جذاب تر از آبان ماهی ها وجود نداره! تبصره:یک رابطه پر هیجان و بسیار گرم هم با مردادیا دارم (مثل رابطه خودم با جان جهانم پریا )که پر از کشش و مهر و البته تناقض های شیرین شخصیتمونه🤓😎 پی نوشت :تو این متن منظورم از “تنافر” دقیقا تنافره نه تناقض،چون متاسفانه نسبت بین شجاعت و زن بودن در اینجا از تناقض گذشته و در ذهن خیلی از آدم ها به تنافر رسیده ! عکس هم کار فاطمه رحمانی جان دل است. @fatemehrahmaniphotography #مادر #عشق #هیجان #ابان #جذاب #زن_باران #قوی #شروع #الگو #استقلال #شجاعت #زنانگی #مادرانگی

2 comments