Uyên Uyên @tuuyyen.2406

Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi đời mình, nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao. : ) ) )

677 Followers 995 Following 3 Posts