علیرضاصفرخانی @alireza_1381.81_

دوست به کسی میگن که حتا قهرم باشی فالودکرده عکساتالایک کنه که الان قهرشدم ولی همدیگه فراموش نکردیم عشقمه دوستم نه دوستی که تازه آشتی کردم ولی حسوده

343 Followers 13 Following 6 Posts

Loading...
Loading...