omid (@omid.rasoolzadeh.1992)

Oct 2019

زندگی دشوار ترین امتحان است،بسیاری از مردم مردود میشوند چون سعی میکنن از روی دست هم بنویسند غافل از اینکه سوالات موجود در برگه هر کسی فرق میکند

Loading...

8 comments

Loading...