🇮🇷 HO3EIN 🇮🇷 (@khamis2963)

last month

اگر خودتان را از افکار منفی آزاد کنید. وقتی که زمان ارتقاء شما برسد. خداوند درهایی برای شما باز می‌کند که هیچ انسانی قادر به بستن نیست ...!

Loading...

266 comments

Loading...