استانبولگردی با من‌‌ومسافرام⁦💫 (@soluna_ist)

Mar 2020

. بنظر من یکی از بدی های مهاجرت, وابستگی بیش از حد پارتنرها(زوج ها ) به همدیگه است!!! یعنی چی؟ یعنی اینکه عموما دوطرف سعی میکنن نقش همسر, خانواده, دوست و هزار نفر دیگه رو برای هم پرکنن تا شاید کمتر دلتنگی ها نمود کنه... جالب اینجاست ما قبل از ازدواج تجربه چندسال از هم دور بودن رو داشتیم, جدا از اینکه دوری اینروزا از یه جنس دیگه است,اما آدم یادش میره که چقدر مهمه درکنار هم بودن تا وقتی دوباره تکرار شه... . قدر این روزایی که بیشتر با خانواده ها هستیم رو داشته باشیم🙏 ششمین سالگرد !!! بعدا نوشت: من با اعتماد بنفس تمام خودم میکاپ روز عروسیم رو کردم☺ و موهام کار مامانم😍 . . . . جای خالی رو پرکنید. مهاجرت..................است.

Loading...

499 comments

Loading...