𝕾𝖎𝖒𝖒𝖆𝖗ਦੀਪ ☆ @simmar_deep

👺 🖤ਖੜੂਸ 🖤👺 🎂 1 ਨਵੰਬਰ🎂 ⛳ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਮੈ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥

2.5k Followers 1.2k Following 274 Posts

Loading...
Loading...